378/2016

Helsingfors den 20 maj 2016

Lag om ändring av 4 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 4 §, sådan den lyder i lag 1434/2001, som följer:

4 §

Närmare bestämmelser om de avgifter som fastställs med stöd av 3 § utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Avgifterna för fastighetsförrättningar, som verkställs på förordnande av kommunens fastighetsregisterförare, fastställs dock på samma grunder i en fastighetsförrättningsavgiftstaxa, som kommunen beslutar om.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 102/2015
JsUB 5/2016
RSv 40/2016

Helsingfors den 20 maj 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.