371/2016

Helsingfors den 19 maj 2016

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning (812/1998) 2 § 2 mom. och 3 §, sådana de lyder i förordning 1202/2005, som följer:

2 §
Tillsättande av examenskommissioner, deras sammansättning och beslutsfattande

För sin mandatperiod väljer examenskommissionen inom sig en ordförande och en vice ordförande.


3 §
Sammansättning och uppgifter för sekretariatet för fristående examina

Sekretariatet för fristående examina består av en generalsekreterare, ett tillräckligt antal sakkunniga samt vid behov övrig personal.

Sekretariatet för fristående examina ska styra och handleda examensarrangörerna:

1) i frågor som gäller ordnandet av fristående examina

2) i frågor som gäller förfarandet vid behandlingen av ärenden som hör till examenskommissionernas uppgifter.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

Helsingfors den 19 maj 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.