369/2016

Helsingfors den 19 maj 2016

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om anordnande av Fintoto Oy:s penningspel

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om anordnande av Fintoto Oy:s penningspel (1286/2011) 2 §, sådan den lyder i förordning 107/2015, som följer:

2 §
De andelar av spelavgifterna som ska betalas till spelarna som vinst

Av de spelavgifter som inflyter ska varje kalenderår följande andelar betalas ut till spelarna som vinst:

1) vid spel där spelaren tippar vinnaren bland två eller tre på förhand bestämda hästar eller hästgrupper i samma start (head-to-head och triple-head-spel), i genomsnitt 80—90 procent av den totala omsättningen,

2) vid spel där spelaren tippar första hästen i en start (Voittaja), och vid spel där spelaren tippar en häst som placerar sig bland de två eller tre bästa (Sija), i genomsnitt 80–88 procent av den totala omsättningen,

3) vid spel där spelaren tippar de två första hästarna i en start (Kaksari), i genomsnitt 75—85 procent av den totala omsättningen,

4) vid spel där spelaren tippar de två första hästarna i en start i rätt ordningsföljd (Eksakta), i genomsnitt 70—80 procent av den totala omsättningen,

5) vid spel där spelaren tippar vinnarhästarna i två olika starter (Päivän Duo), i genomsnitt 70—75 procent av den totala omsättningen,

6) vid spel där spelaren tippar två hästar som placerar sig bland de tre bästa (Sijapari), i genomsnitt 70—80 procent av den totala omsättningen,

7) vid spel där spelaren tippar de tre första hästarna i en start i rätt ordningsföljd (Troikka), och vid spel där spelaren tippar de tre första hästarna i en start (Trio), samt vid Toto3-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i tre starter, i genomsnitt 70—75 procent av den totala omsättningen,

8) vid Toto4-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i fyra starter, vid spel där spelaren tippar de fyra första hästarna i en start i rätt ordningsföljd (Neliveto) och vid spel där spelaren tippar de fem första hästarna i en start i rätt ordningsföljd (Viisveto), i genomsnitt 65—75 procent av den totala omsättningen,

9) vid Toto5-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i fem starter, i genomsnitt 65—75 procent av den totala omsättningen,

10) vid Toto65-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i sex starter och där resultaten sex eller fem rätt berättigar till vinst eller, om ingendera av dessa vinstklasser finns, det bästa resultat som berättigar till vinst, i genomsnitt 65—75 procent av den totala omsättningen,

11) vid Toto75-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i sju starter och där resultaten sju, sex eller fem rätt berättigar till vinst eller, om ingen av dessa vinstklasser finns, det bästa resultat som berättigar till vinst, i genomsnitt 65—75 procent av den totala omsättningen,

12) vid Toto76-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i sju starter och där resultaten sju eller sex rätt berättigar till vinst eller, om ingendera av dessa vinstklasser finns, det bästa resultat som berättigar till vinst, i genomsnitt 65—75 procent av den totala omsättningen,

13) vid Toto64-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i sex starter och där resultaten sex, fem eller fyra rätt berättigar till vinst eller, om ingen av dessa vinstklasser finns, det bästa resultat som berättigar till vinst, i genomsnitt 65—75 procent av den totala omsättningen,

14) vid Toto86-spel där spelaren tippar vinnarhästarna i åtta starter och där resultaten åtta, sju eller sex rätt berättigar till vinst eller, om ingen av dessa vinstklasser finns, det bästa resultat som berättigar till vinst, i genomsnitt 65—75 procent av den totala omsättningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

Helsingfors den 19 maj 2016

Inrikesminister
Petteri Orpo

Konsultativ tjänsteman
Jukka Tukia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.