358/2016

Helsingfors den 19 maj 2016

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i polisförvaltningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras polisförvaltningsförordningen (158/1996) 16 § 1 mom. 18 punkten och 2 mom., sådana de lyder i förordning 59/2014, som följer:

16 §

Behörighetsvillkor för tjänster inom polisen är i fråga om


18) polismän som hör till underbefälet avlagda specialiseringsstudier för polisunderbefäl eller polisunderbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisunderbefäl eller avlagd A-del av polisbefälsexamen eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,


En studerande som deltar i sådan utbildning som avses i 24 § i lagen om Polisyrkeshögskolan och en studerande för grundexamen för polis kan utnämnas till ett tjänsteförhållande för viss tid som yngre konstapel under den praktikperiod som ingår i studierna samt för sammanlagt högst ett år efter praktikperioden. En studerande som avlägger specialiseringsstudier för polisunderbefäl vid Polisyrkeshögskolan kan utnämnas till ett tjänsteförhållande för viss tid som överkonstapel, kriminalöverkonstapel eller överdetektiv under den praktikperiod som ingår i studierna. En studerande som deltar i sådan utbildning enligt nämnda paragraf som leder till högre yrkeshögskoleexamen kan utnämnas till ett tjänsteförhållande för viss tid som kommissarie, kriminalkommissarie eller inspektör under den praktikperiod som ingår i studierna.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2016.

Helsingfors den 19 maj 2016

Inrikesminister
Petteri Orpo

Regeringsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.