354/2016

Helsingfors den 16 maj 2016

Arbets- och näringsministeriets meddelande om organ som främjar och stöder likabehandlingen av anställda inom Europeiska unionen och deras familjemedlemmar i Finland

Arbets- och näringsministeriet meddelar att som sådan kontaktpunkt som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare fungerar

arbets- och näringsministeriet (när det gäller allmänna samarbetsfrågor samt likabehandling i arbetslivet)

diskrimineringsombudsmannen när det gäller allmänna likabehandlingsfrågor.

Helsingfors den 16 maj 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Regeringsråd
Olli Sorainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.