343/2016

Helsingfors den 4 maj 2016

Statsrådets förordning om ikraftträdande sättande i kraft av en överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen och ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser, som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser, som hör till området för lagstiftningen i en överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen (128/2016):

1 §

Den den i Sankt Petersburg den 15 september 2014 ingångna överenskommelsen om ändring av överenskommelsen av den 27 oktober 1995 mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen träder i kraft den 9 maj 2016 så som därom har överenskommits.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 1 december 2015 och av republikens president den 19 februari 2016. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 8 april 2016.

2 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i

kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i en överenskommelse om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen (128/2016) träder i kraft den 9 maj 2016. Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 9 maj 2016.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 22/2016)

Helsingfors den 4 maj 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Jorma Hörkkö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.