338/2016

Helsingfors den 28 april 2016

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (513/2008), sådan paragrafen lyder i lag 356/2012:

1 §

Den i Wien den 8 juli 2005 gjorda ändringen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne träder i kraft den 8 maj 2016 så som därom har överenskommits.

Ändringen har godkänts av riksdagen den 16 juni 2008 och av republikens president den 18 juli 2008. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Internationella atomenergiorganets generaldirektör den 11 juni 2011.

2 §

De bestämmelser i ändringen av konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (513/2008) träder i kraft den 8 maj 2016.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 8 maj 2016.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 20/2016)

Helsingfors den 28 april 2016

Utrikesminister
Timo Soini

Lagstiftningsrådet
Kaija Suvanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.