330/2016

Helsingfors den 28 april 2016

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om producentorganisationer

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om producentorganisationer (802/2014) 2 § som följer:

2 §
Det minsta antalet producentmedlemmar och minsta värdet på den saluförda produktionen i en producentorganisation

Det minsta antal producentmedlemmar som avses i 12 b § 1 mom. 1 punkten i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) är fem. Det minsta värdet på den saluförda produktion som avses i 2 punkten i samma moment är 500 000 euro.


Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2016.

Helsingfors den 28 april 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.