303/2016

Helsingfors den 28 april 2016

Statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter vassbuk och strömming på södra Bottenhavet år 2016

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 43 § 1 mom. i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014):

1 §

Trålfiske efter vassbuk och strömming med finskregistrerade fiskefartyg är förbjudet på följande havsområden:

1) havsområdet på Bottenhavet som avgränsas innanför latituder 61°00′N och 60°30′N samt longituder 18°00´E och 20°00´E (fångstrutor 44 och 45),

2) havsområdet på Ålands hav som avgränsas mellan latituderna 59°47′N och 60°30′N, och är på ett avstånd av fyra sjömil från Finlands och Sveriges baslinjer (delar av fångstrutor 48, 49 och 58).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2016 och gäller till och med den 31 december 2016.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Bottenhavet år 2016 (123/2016).

Helsingfors den 28 april 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Fiskeriråd
Risto Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.