301/2016

Helsingfors den 26 april 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om redovisning av den avgift som skall användas för främjande av arbetarskyddet

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 233 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015):

1 §

Olycksfallsförsäkringscentralen skall varje år redovisa det belopp som avses i 233 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och som är avsett att användas för främjande av arbetarskyddet till arbetarskyddsfonden i två lika stora poster senast den 5 augusti och den 5 november det år som följer på det år som avgiften hänför sig till.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 4 maj 2016.

Helsingfors den 26 april 2016

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Regeringsråd
Mika Mänttäri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.