291/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Lag om ändring av 122 § i utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i utlänningslagen (301/2004) 122 § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 813/2015, som följer:

122 §
Tagande av barn i förvar

För att ett barn ska få tas i förvar måste


3) en socialarbetare i tjänsteförhållande som förordnats av det organ som svarar för socialvården ha getts tillfälle att bli hörd.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

RP 14/2016
ShUB 3/2016
RSv 26/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.