287/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Lag om upphävande av lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

Bestämmelser om att den lag som upphävs genom denna lag tillämpas på behörighetsvillkoren för personal inom barndagvården finns i 4 a § i lagen om småbarnspedagogik (36/1973).

RP 14/2016
ShUB 3/2016
RSv 26/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.