286/2016

Helsingfors den 21 april 2016

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts- samling nr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter 9/16 15.4.2016 29.4.2016

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Regeringsgatan 3 A, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Rådets direktiv 2002/57/EG (32002L0057); EGT nr L 193, 20.7.2002, s. 74
Rådets direktiv 2002/68/EG (32002L0068); EGT nr L 195, 24.7.2002, s. 32
Kommissionens direktiv 2003/45/EG (32003L0045); EGT nr L 138, 5.6.2003, s. 40
Kommissionens direktiv 2003/61/EG (32003L0061); EGT nr L 165, 3.7.2003, s. 23
Kommissionens direktiv 2009/74/EG (32009L0074); EUT nr L 166, 27.6.2009, s.40
Kommissionens genomförandedirektiv 2016/11/EG (32016L0011); EUT nr L 3, 6.1.2016, s.48.

Helsingfors den 21 april 2016

Avdelningschef
Risto Artjoki

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.