280/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Lag om ändring av 1 § i lagen om anordnande av studentexamen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) 1 § 2 mom. som följer:

1 §
Studentexamen och obligatoriska prov

Studentexamen avläggs på finska eller svenska. Proven i studentexamen är skriftliga eller elektroniska. Muntliga uppgifter kan ingå i proven.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

RP 12/2016
KuUB 3/2016
RSv 21/2016

Helsingfors den 22 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.