268/2016

Helsingfors den 14 april 2016

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om barndagvård

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om barndagvård (239/1973) 2 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 442/2008, som följer:

2 §

Om vårdbehovet hos ett barn som är i dagvård oförutsett blir mer omfattande på det sätt som föreskrivs i 11 a § 2 eller 3 mom. i lagen om småbarnspedagogik (36/1973), ska kommunen dock omedelbart efter det att det ändrade behovet har kommit den till känna ordna en vårdplats som fyller det utvidgade vårdbehovet.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

Helsingfors den 14 april 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringssekreterare
Matti Sillanmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.