265/2016

Helsingfors den 14 april 2016

Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om samarbete om beredskap för och insatser vid förorening av den marina miljön genom olja i Arktis

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Kiruna den 15 maj 2013 ingångna avtalet om samarbete om beredskap för och insatser vid förorening av den marina miljön genom olja i Arktis är i kraft från den 25 mars 2016 så som därom har överenskommits.

Republikens president har godkänt avtalet den 8 november 2013.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2016.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 15/2016)�

Helsingfors den 14 april 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare Charlotta
von Troil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.