244/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlig upphandling

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlig upphandling (348/2007) 6 § 1 mom. 3 punkten som följer:

6 §
Upphandlande enheter

Upphandlande enheter som avses i denna lag är


3) statliga affärsverk,Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

RP 132/2015
JsUB 2/2016
RSv 25/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Olli Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.