238/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Lag om ändring av 4 § i lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsbudgeten (423/1988) 4 §, sådan den lyder i lag 165/1992, som följer:

4 §
Affärsverkens budgetering

Inkomstposter och anslag som gäller affärsverken tas in i statsbudgeten endast till den del så anges genom lag.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

RP 132/2015
JsUB 2/2016
RSv 25/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Olli Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.