236/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Lag om ändring av 45 § i lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fiske (379/2015) 45 § 1 mom. som följer:

45 §
Ordnande av fisket på statens vattenområden

På vattenområden som tillhör staten sköter Forststyrelsen de uppgifter som avses i 41 §. I Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner ska Forststyrelsen årligen av de delegationer som avses i 39 § 2 mom. i lagen om Forststyrelsen (234/2016) begära utlåtande om ordnande av fisket och om principerna för beviljande av fisketillstånd.Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.

RP 132/2015
JsUB 2/2016
RSv 25/2016

Helsingfors den 8 april 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Olli Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.