233/2016

Helsingfors den 7 april 2016

Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i markanvändnings- och byggförordningen (895/1999) 85 § 3 mom. och 86 § 3 mom., av dem 85 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1829/2009,

ändras 88 §, sådan den lyder i förordning 1829/2009, samt

fogas till förordningen en ny 87 §, i stället för den 87 § som upphävts genom förordning 1130/2008, som följer:

87 §
Hörande om ett förslag till beslut om områdesvist undantag

Kommunen ska informera grannarna och andra, vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av projektet, om ett förslag till beslut om områdesvist undantag genom att kungöra det på kommunens anslagstavla och genom att meddela om det på kommunens webbplats och i åtminstone en dagstidning med allmän spridning på det område som påverkas av projektet.

Kommunen ska reservera minst 14 dagar för dem som nämns i 1 mom. att göra en skriftlig anmärkning om förslaget till beslut om områdesvist undantag.

88 §
Delgivning av undantagsbeslut

När kommunen delger närings-, trafik- och miljöcentralen ett undantagsbeslut ska den till beslutet foga en situationsplan över det område som beslutet gäller och en omgivningskarta eller någon annan karta av vilken tillräckligt tydligt framgår hur området är bebyggt eller kommer att bebyggas.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

Helsingfors den 7 april 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Regeringssekreterare
Mirkka Saarela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.