223/2016

Helsingfors den 31 mars 2016

Statsrådets förordning om ändring av 21 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2015 (44/2015) 21 § 1 och 2 mom. som följer:

21 §
Beloppet av och förskott på från produktionen frikopplat stöd

Från produktionen frikopplat stöd för 2015 kan med stöd av referenskvantiteten som producenten förfogar över den 1 september 2015 beviljas per djurenhet för referenskvantiteten högst enligt följande:

Stödområde euro
C1 191
C2 167
C2 norr och skärgården 223
C3 och C4 230

Om det gårdsspecifika antalet djurenheter för referenskvantiteten inom stödområde C1 överstiger 146 enheter, inom stödområde C2 överstiger 170 enheter, inom stödområde C2p överstiger 200 enheter, inom stödområde C3 överstiger 200 enheter eller inom stödområde C4 överstiger 200 enheter, kan från produktionen frikopplat stöd beviljas per djurenhet till den del de överstiger ovannämnda gränser högst till följande belopp:

Stödområde euro
C1 114
C2 98
C2 norr och skärgården 83
C3 ja C4 83


Denna förordning träder i kraft den 6 april 2016.

Helsingfors den 31 mars 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.