207/2016

Helsingfors den 21 mars 2016

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om extra konstnärspensioner

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om extra konstnärspensioner (194/2016):

1 §
Ansökan om extra konstnärspension

Ansökan om extra konstnärspension ska lämnas till Centret för konstfrämjande senast det datum som centret bestämmer.

Ansökningarna behandlas en gång om året.

Ansökan ska göras personligen på en av Centret för konstfrämjande för detta ändamål utarbetad blankett.

2 §
Uppgifter i ansökan

I ansökan ska ingå sökandes:

1) personuppgifter

2) kontaktuppgifter

3) bankförbindelse

3 §
Bilagor till ansökan

Till ansökan ska fogas

1) pensionsbeslut och uppgift om det månatliga beloppet av pensionen eller, om sökanden ännu inte får pension, ett arbetspensionsutdrag med en uppskattning av beloppet av den framtida pensionen,

2) läkarutlåtande som gäller arbetsoförmåga, om sökanden åberopar arbetsförmåga,

3) beslut om den senast verkställda beskattningen,

4) andra behövliga handlingar som sökanden vill åberopa.

4 §
Betalning av pension

Pensionerna betalas ut en gång i månaden vid en tidpunkt som Keva bestämmer.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

Helsingfors den 21 mars 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Äldre regeringssekreterare
Rami Sampalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.