197/2016

Helsingfors den 18 mars 2016

Lag om upphävande av 3 § i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 3 § i lagen om försök med förenklade bygg- och planbestämmelser (1257/2010), sådan paragrafen lyder i lag 990/2013.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

RP 148/2015
MiUB 3/2016
RSv 12/2016

Helsingfors den 18 mars 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.