168/2016

Helsingfors den 10 mars 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1143/2014) punkterna 1, 7, 8 och 12 i bilaga 1 och punkterna 3, 4 och 5 i bilaga 2, av dem punkten 1 i bilaga 1 och punkterna 3, 4 och 5 i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 1478/2015, samt

fogas till bilaga 2, sådan den lyder i förordning 1478/2015, en ny 7 punkt som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2016.

Helsingfors den 10 mars 2016

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2: Ändring av beräkningsgrunderna för pensionskassorna för kostnadsfördelning enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.