167/2016

Helsingfors den 10 mars 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1144/2014) punkterna 1, 4.2.3, 4.4 och 7 i bilaga 1 samt punkterna 4, 5 och 6 i bilaga 2, av dem punkten 1 i bilaga 1 och punkterna 4, 5 och 6 i bilaga 2 sådana de lyder i förordning 1477/2015, samt

fogas till bilaga 2, sådan den lyder i förordning 1477/2015, en ny 8 punkt som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar för år 2016.

Helsingfors den 10 mars 2016

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2: Ändring av beräkningsgrunderna för pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.