163/2016

Helsingfors den 10 mars 2016

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om hälsoövervakning av djur och om bekämpning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om hälsoövervakning av djur och om bekämpning av djursjukdomar vid artificiell reproduktion av djur (838/2013) 3 § 2 mom. 4 punkten som följer:

3 §
Obligatorisk hälsoövervakning

Hälsoövervakning ska genomföras på djurhållningsplatser för höns eller kalkoner där


4) broilrar eller kalkoner föds upp från kycklingar till slaktålder (uppfödningsstall för broilrar och kalkoner) och från vilka fåglar levereras till ett slakteri eller fjäderfäkött överlåts direkt till konsumenten eller levereras till detaljförsäljning,Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2016.

Helsingfors den 10 mars 2016

Näringsminister
Olli Rehn

Veterinärråd
Marjatta Rahkio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.