135/2016

Helsingfors den 19 februari 2016

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts- samling nr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd 6/16 17.2.2016 29.2.2016

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Regeringsgatan 3 A, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16  2200.

Kommissionens genomförandedirektiv 2015/1955/EG (32015L1955); EUT Nr L 284, 30.10.2015, s. 142
Kommissionens genomförandedirektiv 2015/1955/EG (32015L1955); EUT Nr L 284, 30.10.2015, s. 142

Helsingfors den 19 februari 2016

Avdelningschef
Risto Artjoki

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.