134/2016

Helsingfors den 19 februari 2016

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts- samling nr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat 5/16 8.2.2016 1.3.2016

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Regeringsgatan 3 A, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel (32003R2003); EUT nr L 304, 21.11.2003, s. 1
Europapar1amentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (32009R1069); EUT nr L 300, 14.11.2009, s. 1
Rådets direktiv 86/278/EEG (31986L0278); EUT nr L 181, 04.07.1986, s. 6

Helsingfors den 19 februari 2016

Avdelningschef
Risto Artjoki

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.