128/2016

Helsingfors den 19 februari 2016

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i en överenskommelse om ändring av överenskommelsen med Ryssland om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Sankt Petersburg den 15 september 2014 ingångna överenskommelsen om ändring av överenskommelsen av den 27 oktober 1995 mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

På personbilar som är registrerade i Finland och taxiföretag som är etablerade i Finland ska, utöver lagen om taxitrafik (217/2007), bestämmelserna i denna paragraf tillämpas vid taxitrafik som överskrider gränsen mot Ryssland.

En polisman, tullman eller gränsbevakningsman får avbryta en persontransport som utförs såsom taxitrafik över gränsen mot Ryssland, om transporten inte har förhandsbeställts, om föraren inte kan visa upp en passagerarförteckning enligt artikel 4 i överenskommelsen eller om fordonet inte uppfyller kraven enligt punkt 2 i protokollet till överenskommelsen. Den tjänsteman som avbryter transporten har rätt att omhänderta fordonets registerutdrag och registreringsskyltar. De ska återlämnas när det inte längre finns grund för avbrytande av transporten.

Den som bedriver taxitrafik mellan Finland och Ryssland utan i Finland eller Ryssland giltig rätt att bedriva taxitrafik, ska för olovligt bedrivande av taxitrafik mellan Finland och Ryssland dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som bedriver taxitrafik mellan Finland och Ryssland utan en sådan passagerarförteckning som avses i artikel 4 i överenskommelsen eller med ett fordon som inte uppfyller kraven enligt punkt 2 i protokollet till överenskommelsen, ska för brott mot bestämmelserna om de krav som gäller taxitrafik mellan Finland och Ryssland dömas till böter.

3 §

Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i överenskommelsen och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

RP 85/2015
KoUB 8/2015
RSv 54/2015

Helsingfors den 19 februari 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.