124/2016

Helsingfors den 18 februari 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2016

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om begränsning av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och centrala Östersjön år 2016 (1504/2015) 4 §, och

ändras 3 § som följer:

3 §

Fiskefartyg som är registrerade i Finland får inte fiska strömming eller vassbuk med trål inom ICES-delområdena 25–27 och 28.2 samt delområde 29 söder om breddgraden 59°47′N och delområde 32 utanför Finlands baslinje.


Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2016 och gäller till och med den 31 december 2016.

Helsingfors den 18 februari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Fiskeriråd
Risto Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.