112/2016

Helsingfors den 2 februari 2016

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straffet för brott mot följande förordning av Europeiska unionens råd föreskrivs i 46 kap. 1–3 § i strafflagen: Rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen och om upphävande av förordning (EU) nr 204/2011, EUT L 12, 19.1.2016, s. 1. Bestämmelser om förverkandepåföljder finns i 10 kap. i strafflagen.

Rådets förordning har trätt i kraft den 20 januari 2016.

Helsingfors den 2 februari 2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita Toivakka

Ambassadrådet
Pekka Kosonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.