64/2016

Helsingfors den 28 januari 2016

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor (351/2015) 6 § 1 och 2 mom. som följer:

6 §
Övervakningskommitténs sammansättning

I övervakningskommittén för det nationella programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden ingår representanter för inrikesministeriet samt en representant för utrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Polisstyrelsen, skyddspolisen, Migrationsverket, delegationen för etniska relationer, landskapet Åland och Finlands Kommunförbund rf. I övervakningskommittén ingår också en representant för förläggningarna för asylsökande, en för närings-, trafik- och miljöcentralerna och en för arbetsmarknads- och näringsorganisationerna samt representanter för de organisationer för det civila samhället som är centrala med tanke på målen för fonden.

I övervakningskommittén för det nationella programmet för fonden för inre säkerhet ingår representanter för inrikesministeriet samt en representant för utrikesministeriet, justitieministeriet, finansministeriet, Polisstyrelsen, skyddspolisen, Migrationsverket, Gränsbevakningsväsendet, Tullen och landskapet Åland och en representant för centrala organisationer som stöder brottsoffer, en för organisationer för förebyggande av konflikter och en för organisationer inom räddningsbranschen. I övervakningskommittén ingår dessutom en representant för räddningsverken.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

Helsingfors den 28 januari 2016

Inrikesminister
Petteri Orpo

Specialsakkunnig
Tapio Puurunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.