63/2016

Helsingfors den 29 januari 2016

Republikens presidents förordning om ändring av 2 § i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen

I enlighet med republikens presidents beslut

ändras i republikens presidents förordning om placeringsorterna för Finlands beskickningar i utlandet och ordnandet av konsulära tjänster i utrikesförvaltningen (613/2015) 2 § som följer:

2 §
Ständiga representationer och särskilda representationer

Finland har en ständig representation vid följande internationella organisationer och samarbetsorgan: Europarådet (Strasbourg), Europeiska unionen (Bryssel), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Paris) och Förenta nationerna (New York) samt Förenta nationerna, Världshandelsorganisationen och övriga internationella organisationer i Genève (Genève).

Finland har dessutom en särskild representation vid Nordatlantiska fördragsorganisationen (Bryssel).


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

Helsingfors den 29 januari 2016

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utrikesminister
Timo Soini

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.