55/2016

Helsingfors den 28 januari 2016

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet (1267/2014) 1 § 1 punkten som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till jord- och skogsbruksministeriets uppgifter hör

1) jordbruk och trädgårdsodling samt utveckling av landsbygden,Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

Helsingfors den 28 januari 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.