32/2016

Helsingfors den 12 januari 2016

Försvarsministeriets förordning om ändring av 4 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (1444/2007) 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1169/2014, som följer:

4 §
Reservistlön

I reservistlön betalas till manskapet 59,50 euro, till underofficer 62,20 euro samt till officer och specialofficer 65,20 euro per dag.

Reservistlönen betalas ut i efterskott minst en gång per månad. Lönen betalas av det truppförband där den som har rätt till lönen tjänstgör på betalningsdagen eller tjänstgjorde senast.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

Helsingfors den 12 januari 2016

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Regeringssekreterare
Perttu Wasenius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.