9/2016

Helsingfors den 7 januari 2016.

Statsrådets förordning om ändring av aravaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till aravaförordningen (1587/1993) en ny 58 §, i stället för den 58 § som upphävts genom förordning 131/2003, samt en ny 58 a § som följer:

8 kap.

Särskilda stadganden

58 §
Ränta på ägarens självfinansieringsandel

Den ränta som med stöd av 7 § 1 mom. 5 punkten i aravabegränsningslagen tas ut i hyresgästernas hyra för en bostadslägenhet uppgår till högst fyra procent av den självfinansieringsandel som ägaren av en aravahyresbostad eller av en aktie som medför rätt att besitta en sådan bostad eller ägaren av ett aravahyreshus eller av en aktie i ett aravahyreshusbolag har placerat.

58 a §
Skälig avsättning

Med stöd av 7 § 1 mom. 3 punkten i aravabegränsningslagen och 16 a § 1 mom. 3 punkten i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) får det i hyran för aravahyreshus och aravahyresbostäder och i bruksvederlaget för bostadsrättshus tas ut en sådan avsättning för framtida ombyggnads-, underhålls- och skötselkostnader som uppgår till högst en euro per bostadskvadratmeter per månad, förutsatt att aravalånet beviljats för finansieringen av huset eller bostaden för högst 20 år sedan. I annat fall är maximibeloppet två euro per bostadskvadratmeter per månad.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 7 januari 2016.

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Regeringssekreterare
Ville Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.