1740/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av 38 § i statsrådets förordning om fängelse

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fängelse (548/2015) 38 § som följer:

38 §
Underrättelse om öppnande av brev och andra postförsändelser och protokollföring av öppnandet

En fånge ska underrättas om öppnandet av ett slutet brev eller någon annan postförsändelse till eller från fången. Fången kan underrättas om att brevet eller postförsändelsen har öppnats genom att det görs en anteckning på brevet eller försändelsen. Om alla brev och postförsändelser till fångarna i ett slutet fängelse eller i Enheten för hälso- och sjukvård för fångar granskas genom att de öppnas, kan fångarna allmänt informeras om förfarandet i stället för att de underrättas i varje enskilt fall.

Beslutet om öppnandet ska protokollföras. Öppnandet av brev eller andra postförsändelser till en fånge i ett slutet fängelse eller i Enheten för hälso- och sjukvård för fångar behöver dock inte protokollföras, om det inte är fråga om öppnande av ett brev eller en postförsändelse enligt 12 kap. 4 § 2 mom. i fängelselagen som avsänts av ett ombud. Föremål och ämnen som har påträffats i samband med öppnandet ska protokollföras.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Anne Hartoneva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.