1738/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 1 mom. i ikraftträdandebestämmel-sen i lagen om

ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1663/2015):

1 §

Lagen om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1663/2015) träder i kraft den 1 januari 2016.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Regeringssekreterare
Annika Parsons

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.