1729/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av 16 § i statsrådets förordning om enskilda vägar

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om enskilda vägar (1267/2000) 16 §, sådan den lyder i förordning 1245/2009, som följer:

16 §

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ska betala in statsbidraget på det bankkonto som väglaget uppger, om möjligt senast inom december under underhållsåret. Bidrag för färjsträckor, för broar som nedmonteras och för vintervägar samt eventuella förskott betalas dock senast i maj. Bidragsprocenten fastställs i utbetalningsbeslutet. Bidraget betalas i hela euro och avrundas nedåt till närmaste euro. Det minsta bidraget som betalas är 10 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2015

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita Toivakka

Konsultativ tjänsteman
Elina Isoksela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.