1724/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av en lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras skattetabell 2 i bilagan till lagen om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (513/2015) som följer:


Denna lag träder i kraft samtidigt som lagen om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (513/2015).

RP 34/2015
FiUB 11/2015
EkUU 12/2015
RSv 73/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Bilaga

SKATTETABELL 2
Produkt Produkt-grupp Energi-skatt Försörjnings-beredskaps-avgift Sammanlagt
Elström cent/kWh
– skatteklass I 1 2,24 0,013 2,253
– skatteklass II 2 0,69 0,013 0,703
Tallolja cent/kg 3 25,36 0 25,36
Bränntorv euro/MWh 4 1,90 0 1,90

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.