1710/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av naturvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i naturvårdslagen (1096/1996) 43 § och

ändras 15 § 1 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 58/2011, som följer:

15 §
Tillståndskrävande undantag från fridlysningsbestämmelserna

Om syftet med att området inrättades inte äventyras, och med tillstånd av den myndighet eller inrättning som svarar för förvaltningen av området är det i nationalparker och naturreservat tillåtet att


2) decimera antalet individer av främmande eller invasiva främmande arter enligt lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (1709/2015) och även individer av andra växt- och djurarter om de har förökat sig alltför mycket eller annars blivit skadliga,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 82/2015
JsUB 8/2015
MiUU 10/2015
RSv 87/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.