1707/2015

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om upphävande av 75 § 3 mom. och 92 a § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i universitetslagen (558/2009) 75 § 3 mom. och 92 a §, sådana de lyder i lag 1117/2010.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 76/2015
KuUB 14/2015
RP 76/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.