1693/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av 3 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) det inledande stycket i 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1356/2014, som följer:

3 §
Stödformer

Aktiva jordbrukare kan, med beaktande av artikel 26 i den horisontella förordningen, beviljas grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare samt följande produktionskopplade stöd:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På ansökningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 41/2015
JsUB 9/2015
RSv 104/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.