1674/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om temporär ändring av 49 § i universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 49 § i universitetslagen (558/2009), sådan paragrafen lyder i lagarna 954/2011 och 933/2014, temporärt ett nytt 7 mom. som följer:

49 §
Grunderna för fastställande av den statliga finansieringen

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas inte åren 2016—2019.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till och med den 31 december 2019.

RP 38/2015
KuUB 8/2015
RSv 75/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.