1617/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om körkort

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 2 § i statsrådets förordning om körkort (423/2011), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i förordning 1/2013, ett nytt 4 mom., som följer:

2 §
Undantag från körrättens omfattning i Finland

Vad som i 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av körkortslagen (1614/2015) föreskrivs om att med körkort för kategori T eller B framföra en traktor som tagits i bruk före den 1 januari 2016 och som registrerats som trafiktraktor eller trafiktraktor/jordbrukstraktor gäller också framförande av trafiktraktorer som första gången tas i bruk under den övergångsperiod som avses i 6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av fordonslagen (1609/2015) och som löper ut den 31 december 2017.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 30 december 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Överingenjör
Maria Rautavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.