1608/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 11 a §, sådan den lyder i lagarna 1292/2004 och 1200/2005, samt

ändras 11 b §, sådan den lyder i lag 579/2015, som följer:

11 b §
Avdrag från priset per enhet för läroanstalter

Från det pris per enhet som bestämts enligt 11 §, i vilket förändringarna enligt 12 § i kostnadsnivån och i verksamhetens omfattning och art har beaktats, avdras

1) för en folkhögskolas studerandevecka 9,47 euro,

2) för ett riksomfattande idrottsutbildningscenters studerandedygn 2,81 euro,

3) för ett medborgarinstituts undervisningstimme 2,66 euro,

4) för ett sommaruniversitets undervisningstimme 5,00 euro,

5) för en studiecentrals undervisningstimme 3,11 euro.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. ska priset per enhet för finansåret för en studerandevecka, ett studerandedygn och en undervisningstimme vara minst på nivån för priset per enhet för finansåret 2015.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 79/2015
KuUB 9/2015
RSv 76/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.