1605/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av 1 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal (829/2005) 1 § 2 mom. som följer:

1 §

Bestämmelser om kyrkans arbetsmarknadsverks organisation och verksamhet finns i kyrkolagen (1054/1993).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 75/2015
FvUB 15/2015
RSv 116/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.