1604/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av 3 § i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal (968/1974) 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 830/2005, som följer:

3 §

Bestämmelser om kyrkans arbetsmarknadsverks organisation och verksamhet finns i kyrkolagen (1054/1993).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 75/2015
FvUB 15/2015
RSv 116/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.