1598/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Lag om ändring av 20 § i lagen om dödförklaring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om dödförklaring (127/2005) 20 § 2 mom. som följer:

20 §
Skyldighet att återbära egendom

Om den dödförklarade visas ha avlidit vid någon annan tidpunkt än på den i beslutet fastställda dödsdagen och om därför någon som inte har varit part i det arvskifte som förrättats efter dödförklaringen har rätt till egendomen, kan den som har rätt till egendomen yrka omskifte på det sätt som föreskrivs i 23 a kap. i ärvdabalken.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 72/2015
LaUB 5/2015
RSv 84/2015

Helsingfors den 30 december 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.