1566/2015

Helsingfors den 17 december 2015

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Centret för konstfrämjande

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §

De prestationer som avses i 7 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilka Centret för konstfrämjande prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) utbildning och konsultation samt publikationer och annat material i anslutning till detta,

2) användning av lokaler, samt

3) andra prestationer som utförs på uppdrag eller beställning.

De prestationer som uppräknas i 1 mom. är dock avgiftsfria om de ansluter sig till rådgivnings-, väglednings-, informations- eller utredningsverksamhet vid Centret för konstfrämjande.

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar Centret för konstfrämjande med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 17 december 2015

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Äldre regeringssekreterare
Rami Sampalahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.